وبلاگ تخصصی مهندسی پزشکی ایران

برگزاری اولین کنفرانس خاورمیانه ای فیزیک پزشکی

اولین کنفرانس منطقه ای فیزیک پزشکی با همکاری انجمن بین المللی فیزیک پزشکی (IOMP)، فدراسیون خاورمیانه ای سازمان های فیزیک پزشکی (MEFOMP) و انجمن فیزیک پزشکی ایران (IAMP) و به میزبانب دانشگاه علوم پزشکی شیراز از تاریخ 4/8/1390 لغایت 6/8/1390 در محل این دانشگاه برگزار می شود 

 

 

جهت اطلاع از محورهای کنفرانس و نیز نحوه ثبت نام و شرکت در آن می توانید به آدرس اینترنتی  : 

http://mefomp.sums.ac.ir/index.asp 

مراجعه نمایید