وبلاگ تخصصی مهندسی پزشکی ایران

راهنمای استفاده از پالس اکسی متر Nemoxy 412

این دستگاه از پالس اکسی مترهای معمول در بیمارستانهای ایران بوده و ساخت شرکت سازگان گستر می باشد  

 

لینک دانلود (383K )