وبلاگ تخصصی مهندسی پزشکی ایران

روشهای ذخیره اطلاعات در سیستم های مانیتورینگ علائم حیاتی ۴

Dom یا Disk On Module  : این قطعه دقیقا مثل یک هارد کوچک عمل می کند و نحوه ذخیره سازی اطلاعات بر روی آن دقیقا مثل یک هارد می باشد و بر روی محل اتصال کابل IDE بر روی مادربورد نیز نصب می شود . منتهای مراتب ساختار آن به جای مغناطیسی ، الکترونیکی است  

  

 

 

 

ذکر این نکته را لازم می دانم که Doc ها و Ram Rom ها برای برنامه ریزی شدن نیاز به نرم افزارهای خاص و گاها پروگرامرهای مناسب می باشند و لی فلش مموری ها و  Domها از این لحاظ همانند هارد دیسک های مغناطیسی عمل می کنند . عمده سیستم عامل های مورد استفاده برای راه اندازی مانیتورهای علائم حیاتی سیتم عامل  Dos  و Unix  می باشد هرچند این امر به معنای استفاده از دیگر سیستمهای عامل نیست .