وبلاگ تخصصی مهندسی پزشکی ایران

جنین یاب2 ( سونیکید یا FHR )

انتخاب فرکانس: 

انتخاب فرکانس بهینه برای سیستم با توجه به دو موضوع انجام می‌شود

1- برای نفوذ خوب و بد و بدون جذب زیاد، یک فرکانس کم بهترین انتخاب است زیرا تضعیف بافتها به طور غیر خطی با افزایش فرکانس زیاد می‌شوند

2- برای افزایش توان برگشتی حاصل از مجموعه و همچنین دقت بالاتر یک فرکانس زیاد بهتر است زیرا هر سلول با مقدار بیشتری از سیگنال‌های ارسالی برخورد می‌کند