وبلاگ تخصصی مهندسی پزشکی ایران

سمینار آموزشی سیستمهای جدید گازهای طبی

از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد سمینار آموزشی سیستمهای جدید گازهای طبی در تاریخ 14/2/90 در محل تالار شهید هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا (ع) مشهد برگزار می شود . 

هدف از برگزاری این سمینار یک روزه ارتقاء سطح دانش و نگرش کارشناسان واحدهای تابعه این معاونت عنوان شده است . 

از کلیه مسئولین تجهیزات پزشکی کارشناسان فنی و مدیران فنی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت شرکت در این سمینار دعوت به عمل آمده است .