وبلاگ تخصصی مهندسی پزشکی ایران

اشکالات رایج در جنین یاب ها (FHR ) (1)

در این پست به بررسی چند اشکال رایج در جنین یابها یا همان سونیکیدها می پردازم

1- یکی از رایج ترین اشکالات موجود در سونیکید ها خرابی پروب می باشد . این خرابی گاها به دلیل قطع سیم در ابتدا و یا انتهای آن جایی که سیم به فیش پروب و نیز جایی که به قسمت اصلی پروب متصل می شود اتفاق می افتد که با قطع نمودن سیم و لحیم کاری مجدد مشکل حل می شود . گاها کریستالهای پروب بدلیل ضربه صدمه می خورند که در این حالت باید کل پروب تعویض گردد . عموما در این حالت کاربران از صدای ضعیف دستگاه گله می کنند .