وبلاگ تخصصی مهندسی پزشکی ایران

الکتروشوک (۲)

منبع تغذیه : باید قادر باشد تا انرژی لازم

صفحه نمایش : با توجه به نوع دستگاه می تواند اطلاعات گوناگونی را به نمایش بگذارد :

* انرژی انتخاب شده برای اعمال شوک

* تعداد ضربان قلب بیمار

* سیگنال قلبی بیمار

* وضعیت پروبهای اعمال شوک

* وضعیت خازن دستگاه به لحاظ شارژ و یا دشارژ بودن

* محل اعمال شوک بر روی سیگنال قلبی

صفحه کلید یا سلکتورهای مناسب : به هر شکل و با هر تکنولوژی که باشد باید قادر باشد تا انتخابهای زیر را اعمال نماید :

* روشن و خاموش نمودن دستگاه

* انتخاب انرژی مناسب بین 5 تا 400 ژول

* شارژ خازن

* دشارژ خازن

* انتخاب نحوه گرفتن نوار ECG (از طریق چس لید و یا پدال )

* انتخاب مد اعمال شوک از نظر SYNC یا ASYNC بودن

*پرینت سیگنال ECG از طریق چاپگر دستگاه

سیستم پردازش اطلاعات :

پیس میکر PACE MAKER

10- خازن

سرویس و نگهداری :

* در زمانهایی که از دستگاه استفاده نمی شود ، لازم است تاباطری دستگاه را به طور کامل شارژ نماییم

* اکثر سازندگان توصیه میکنند که باطریها پس از هر بار استفاده حتما شارژ شوند .

* هر دو سال یک بار لازم است تا باطریها به صورت کلی تعویض شوند .